• من با استفاده از گوشی آیفونم سفارشم رو ثبت و پرداخت کردم خیلی تجربه جالبی بود که به راحتی تونستم با گوشی موبایلم سفارشمو بدم و بدون هیچ مشکلی محصول دکوری زیبای من به دستم برسه.