0%

زیر لیوانی

زیر لیوانی رومادون

با زیرلیوانی میز غذاخوری خود را مزین کنید

زيرليواني به تميزي ميز غذاخوري كمك مي كند و باعث مي شود تا ميز شما تميزتر و مرتب تر به نظر برسد. زيرليواني باعث مي شود تا رويه ميز تميز و نظيف به نظر برسد و شما با خيال راحت، نوشيدني هاي خود را بنوشيد. ... مطالعه مقاله