0%

مینیمال

ساعت ديواري تيروكماني

ساعت ديواري تيروكماني

شما مي توانيد از ساعت ديواري تيروكماني استفاده كنيد و آن را روي ديوار خود نصب كنيد. ابداع کننده ساعت ديوار تيروكماني شخصي است كه در والنسياي اسپانيا زندگي مي كند. ... مطالعه مقاله